ساعت:

10:10

تاریخ:

15 آذر 1400

شهرداری شیروان

دیدار با زحمتکشان شهر و شهرداری

محسن کارجی مسئول مدیریت پسماند شهرداری شیروان ، در گفت و گو با خبرنگار روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری این شهر ، با اشاره به حضور آقای محمدزاده قانعی رئیس پارلمان شهری شیروان در محل کار جمعی از پاکبانان زحمتکش و تقدیر از آنها گفت : وظیفه خود می دانم از جناب آقای محمدزاده قانعی ریاست معزز شورای اسلامی شهر شیروان کمال تشکر را به عمل آورم ، چون با این اقدام ارزشمند خود انگیزه خدمت را در همه ما و بویژه کارگران عزیز دو چندان کردند.

وی سپس به برخی از فعالیت های این واحد اشاره کرد و افزود : نظافت گروهی محلات و بویژه تسطیح و نخاله برداری زمین های خالی در فرهنگ یکم ، آخر جهادگران و انتهای بازارچه شقایق طی روز گذشته انجام شد.