ساعت:

2:51 ب.ظ

تاریخ:

28 تیر 1403

شهرداری شیروان

دیدار با مدیر جدید آموزش و پرورش

مهندس احمدی شهردار شیروان و اعضای شورای اسلامی این شهر ، امروز با فرامرز شجاعی مدیر جدید آموزش و پرورش شهرستان دیدار کردند.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان، در دیدار مهندس احمدی و اعضای پارلمان شهری با فرامرز شجاعی که به تازگی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان را بر عهده گرفته است ، شهردار و همراهان طی سخنان جداگانه ای انتصاب وی را تبریک گفته و برای ایشان آرزوی موفقیت کردند.

این گزارش می افزاید ؛ شهردار شیروان در سخنان خود با اشاره به نقش آموزش و پرورش در ارتقا فرهنگ عمومی جامعه ، ضرورت تعامل مستمر مجموعه مدیریت شهری و شهرداری و آموزش و پرورش را مورد توجه قرار داد و گفت : امیدواریم در سایه این تعامل بتوانیم فرهنگ شهر و شهروندان را چنان متحول سازیم که نقش و سهم خود را در تحقق توسعه های فرهنگی و عمرانی بیش از پیش مورد توجه قرار دهند.

در این دیدار فرامرز شجاعی نیز ضمن خیر مقدم و تقدیر از شهردار و همراهان برای تعامل و تفاهم با مدیریت شهری و شهرداری اعلام آمادگی کرد و بر لزوم آن تاکید نمود.