ساعت:

10:47 ب.ظ

تاریخ:

1 مرداد 1403

شهرداری شیروان

دیدار با مدیر کل امور شهری

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان ، ظهر امروز محمد محمدزاده قانعی رئیس شورای اسلامی شهر و مهندس احمدی شهردار شیروان در محل دفتر علیرضا باغچقی مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای اسلامی حضور یافته و با وی به بحث و گفت و گو پرداختند

? ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۰