ساعت:

01:38

تاریخ:

16 مهر 1401

شهرداری شیروان

دیدار با پرسنل شبکه بهداشت به مناسبت روز جهانی بهداشت

دیدار نایب رئیس شورای اسلامی شهر و معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی شهرداری با کارکنان شبکه بهداشت و مرکز بهداشت شیروان به مناسبت روز جهانی بهداشت و تقدیر از این عزیزان به جهت مبارزه در خط مقدم با ویروس کرونا (گزارش تصویری )