ساعت:

9:58 ق.ظ

تاریخ:

1 مرداد 1403

شهرداری شیروان

دیدار دو همتا در شهر زیارت

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان،روز شنبه و در شهرداری شهر زیارت، مهندس احمدی شهردار شیروان با همتای خود مهندس زراعتکار شهردار این شهر دیدار کرد.

در این دیدار که محمد محمدزاده قانعی رییس شورای اسلامی شهر شیروان و نیز خانم اصغری معاون شهر سازی شهرداری شیروان هم حضور داشتند، انتخاب مهندس زراعتکار به عنوان شهردار زیارت به ایشان تبریک گفته شد

طی دیدار یاد شده رییس شورای اسلامی شهر و شهردار شیروان پس از ابراز خرسندی از انتخاب مهندس زراعتکار با اشاره به نزدیکی شهرهای شیروان و زیارت بر ضرورت تعامل و ارتباط تنگاتنگ میان دو شهرداری و همچنین پارلمان های شهری شیروان و زیارت تاکید گردید.

مهندس زراعتکار نیز ضمن عرض خیر مقدم و تقدیر از میهمانان خود اظهار امیدواری کرد که در سایه تعاملی سازنده بین دو شهرداری بتوانند گام های بلندی در راستای منافع شهروندان و عمران و آبادانی این دو شهر بردارند