ساعت:

5:14 ب.ظ

تاریخ:

18 آذر 1402

شهرداری شیروان

دیدار رییس بانک ملت با شهردار شیروان

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان ، آقای قاسمی رییس شعبه مرکزی بانک ملت این شهر با مهندس احمدی دیدار کرد
در این دیدار که مهندس سرایدار معاون مدیریت ، توسعه و منابع انسانی شهرداری هم حضور داشت ، موضوعاتی همچون حمایت از پروژه های عمرانی شهرداری شیروان ، ارائه خدمات مالی و نیز مشارکت در تهیه مسکن کارکنان این شهرداری مورد بحث و گفت و گو قرار گرفت