ساعت:

4:48 ق.ظ

تاریخ:

1 اردیبهشت 1403

شهرداری شیروان

دیدار رییس پارلمان شهری و شهردار با رییس اداره صمت

محمد محمدزاده قانعی و مهندس احمدی در دیدار با دکتر گلی، بر ضرورت ایجاد تعاملی جدی تر از همیشه، فی مابین مدیریت شهری و این اداره تاکید کردند.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان، صبح دیروز محمد محمدزاده قانعی رییس پارلمان شهری و مهندس احمدی شهردار این شهر با حضور در اداره صنعت ، معدن و تجارت شهرستان شیروان با دکتر گلی رییس این اداره و رییس اتاق اصناف دیدار و گفت و گو کردند

در این دیدار، طرفین در سخنانی ضرورت همدلی و تعامل بیشتر را یک ضرورت توصیف کرده و بر یافتن راه کارهایی جهت تحقق این امر تاکید کردند