ساعت:

10:04

تاریخ:

17 بهمن 1401

شهرداری شیروان

دیدار شهردار از یک مددجوی مرکز محسنین

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان ، امروز مهندس احمدی همراه با امام جمعه و تنی چند از اعضای شورای اسلامی شهر شیروان و دست اندرکاران مرکز محسنین از یک خانواده مددجو دیدار کرد

طی این دیدار گرم و صمیمانه شهردار شیروان جویای حال و نحوه گذران زندگی این خانواده شد و سلامت و موفقیت آنها را آرزو کرد

در این دیدار همچنین یک دستگاه آبگرمکن به این خانواده اهدا گردید