ساعت:

8:55 ب.ظ

تاریخ:

27 تیر 1403

شهرداری شیروان

دیدار نوروزی اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار شیروان با دکتر حسین نژاد استاندار خراسان شمالی