ساعت:

06:41

تاریخ:

11 آذر 1401

شهرداری شیروان

رئیس اداره ورزش و جوانان شیروان ، خدمات شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان در ساخت زیر ساخت های ورزشی در سطح پارک های سطح شهر، خدمات قابل ارزنده ای است

رئیس اداره ورزش و جوانان شیروان ، خدمات شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان در ساخت زیر ساخت های ورزشی در سطح پارک های سطح شهر، خدمات قابل ارزنده ای است

به گزارش واحد رسانه روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان ، در دیدار رئیس و نایب رئیس شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان با مسئولین اداره ورزش و جوانان شهرستان ،  بر توسعه و گسترش ورزش تاکید شد .

در این دیدار از خدمات مجموعه شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان در راه اندازی مکان های ورزشی قدردانی شد.