ساعت:

00:59

تاریخ:

4 بهمن 1400

شهرداری شیروان

رئیس کمیسیون فضای سبز و عضو شورای اسلامی شهر شیروان : بلوار خاتم الانبیا(ص) شیروان به سیستم آبیاری قطره ای تجهیز شد (2)