ساعت:

6:31 ق.ظ

تاریخ:

26 خرداد 1403

شهرداری شیروان

رجایی: برنامه محوری؛ عامل اساسی رشد و توسعه عمران شهری است.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان: ثبات تدبیر مدیریتی در شهرداری و برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت مکمل همگی یکدیگر هستند و رمز موفقیت شهر شیروان می باشد و همین مبحث به سرعت کارهای شهر که در کورس رقابت توسعه قرار دارد، مساعدت نموده است و برای اصلاح روند توسعه شیروان تلاش جمعی می نماییم.

 

 

 

 ابوذر رجایی”مسئول واحد عمران شهرداری شیروان” با اشاره به اقدامات پی در پی عمرانی با پیوست فرهنگی اجتماعی، گفت: گسترش روز افزون شهر شیروان به عنوان مجموعه ای زنده و پویا و جمعیت ساکن و متراکم آن، به خصوص با مدنظر قراردادن موقعیت شهر در بزرگراه آسیایی و محور مواصلاتی پایتخت کشور با پایتخت معنوی، مقتضیات جدیدی در مقابل مدیریت شهری می دهد و دیگر نمی توان شهر را به صورت سنتی و بدون متدهای علمی اداره کرد و اصولاً پاسخگویی به نیازها و مطالبات امروز شهروندان؛ مستلزم چالاک سازی بدنه شهرداری و علمی شدن فرآیندهاست و راهی جز این وجود ندارد، که در مسیر این مهم قرار داریم.

 

 

وی ادامه داد: جلسات کارشناسی برنامه ریزی شهرداری با حضور شهردار که خود کارشناس عمران و فنی می باشد، به عنوان بال های علمی شهرداری در دوره جدید مدیریت شهری به گونه ای منظم و عملیاتی برگزار می شود و اصرار داریم نتایج و خروجی این جلسات به سرعت اثر خود را در حوزه اجرایی نشان دهد و در این باب؛ بر خود می بالیم که موفق عمل کرده ایم.

 

 

روایت تصویر: