ساعت:

10:09 ق.ظ

تاریخ:

1 مرداد 1403

شهرداری شیروان

رمضانعلی شارعی: کارگاه و مانور پیشگیری از آسیب حوادث غیرمترقبه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان: کارگاه آموزشی پیشگیری از آسیب های ناشی از حوادث احتمالی غیرمترقبه با محوریت آتش سوزی برای دانش آموزان دبیرستان دخترانه یزدیزاده شیروان توسط واحد آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیروان برگزار شد و در پایان کارگاه، مانور آموزشی هم اجرا گردید.

عقیل آریان فرد”مسئول روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان”،کارگاه آموزشی و مانور برگزار شده توسط واحد آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیروان در دبیرستان دخترانه یزدیزاده شیروان را به روایت تصویر خبر داد: