ساعت:

1:04 ب.ظ

تاریخ:

9 خرداد 1403

شهرداری شیروان

روابط عمومی؛ سه شنبه دیگر، شهردار شیروان با مردم، اما متفاوت

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان: سه شنبه ای دیگر، روز ملاقات عمومی مردم با شهردار شیروان بود، که این بار، جعفر بورنگ در کنار مسئول دفتر خود نشست و مردم را پاسخگویی نمود. برابر برنامه ریزی های قبلی، روز سه شنبه هر هفته به عنوان روز ملاقات مردمی با شهردار شیروان تعریف شده بود.

عقیل آریان فرد”مسئول روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان” گفت: شهرداری ها بعنوان یک نهاد عمومی غیردولتی عام المنفعه که دارای گستره وظایفی وسیعی می باشند و می شود با نگاهی گذرا به قانون شهرداری ها، متوجه شد که هر انسان در دوران زندگی اش به انحاء مختلف با شهرداری ها سر و کار دارند.

آریان فرد ادامه داد: سه شنبه یازدهم آذر 1393، بار دیگر خودش به جمع مردم(ارباب رجوع) آمد و در کنار مسئول دفترش نشست و مردم را پاسخگویی نمود و امور موردتقاضای ارباب رجوع را در حد قانون و مقدورات ضابطه مند، رتق و فتق نمود.

روایت عکس: