ساعت:

8:03 ب.ظ

تاریخ:

28 تیر 1403

شهرداری شیروان

روابط عمومی: اعلان عمومی تصویب تعرفه عوارض سال 1395 شهرداری شیروان

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان: تعرفه عوارض محلی مورد عمل سال 1395 شهرداری شیروان که در جلسه مورخ 4/11/94 شـورای اسلامی شهر شیروان به تصویب رسیده، بدینوسیله مراتب تصویب اعلان عمومی می گردد.

 


 

مسئول روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان گفت: در اجرای تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده «تعرفه عوارض محلی مورد عمل سال 1395 شهرداری شیروان» که به استناد بندهای 16 و 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1357 با اصلاحیه های بعدی طی بند یک تا ده صورت جلسه مورخ 4/11/94 شورای اسلامی شهر شیروان که طی نامه شماره 1799/ش مورخ 7/11/94 واصل شده، به تصویب رسیده است. لذا و بدینوسیله جهت اطلاع عموم شهروندان گرامی و مالکین محترم اراضی و املاک واقع در محدوده قانونی و حریم شهر شیروان و سایر ذینفعان، مراتب اعلان عمومی می گردد.

 

 

وی افزود: شهروندان محترم و سایر ذینفعان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی و دستگاه های اجرایی(دولتی/غیردولتی و …) در صورت تمایل به کسب اطلاعات بیشتر می توانند به واحد درآمد شهرداری مراجعه و کسب اطلاع یا اخذ تصویر و اقدام نمایند.