ساعت:

7:12 ب.ظ

تاریخ:

29 تیر 1403

شهرداری شیروان

روابط عمومی: ایفای نقش شهرداری در استقبال از زائران پیاده امام هشتم(ع)

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان: در رابطه با برنامه ریزی برای استقبال زائران، در جلسه های مختلف در سه حوزه فرهنگی، خدمات شهری و حمل نقل درون شهری همکاران مسئولیت یافتند. بستر سازی برای استقبال از زائران، فضاسازی مناسب برای آرام بخشی زائران، تأمین آب آشامیدنی در مبادی ورودی شهر، توسعه خدمات شهری، برخی از اقدامات شهرداری برای دهه آخر صفر است.

 

 


 

 

روایت تصویرایستگاه صلواتی مستقر در حوالی بُرزل آباد کیلومتر 15 جاده شیروان به مشهد-: