ساعت:

7:11 ب.ظ

تاریخ:

28 تیر 1403

شهرداری شیروان

روابط عمومی: بی مهری قلم مهر به طرح عام المنفعه رودخانه چایلق شیروان

به گزارش روابط عمومی شورا ی اسلامی شهر و شهرداری شیروان: چندی است خبرگزاری مهر با درج مطالبی از سوی اشخاص، قلم بی مهری خود را به طرح ساماندهی رودخانه چایلق و احداث پارک ساحلی که پروژه ای عام المنفعه می باشد، سمت و سو داده است!؟.


 مسئول روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان در پی درج دو مطلب در خبرگزاری مهر؛ قسمت استان ها، صفحه خراسان شمالی به مشخصات: (شناسه خبر: 2925295یکشنبه ۵ مهر ۱۳۹۴ – ۰۸:۵۶) و (شناسه خبر: 2930336شنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۴ – ۱۱:۰)؛ گفت: بی مهری قلم مهر به طرح رودخانه چایلق شیروان سمت و سو یافته است و این در حالی است که همین خبرگزاری؛ طرح مشابه ای را که در رودخانه زنجان (زنجان چای) اجرا می شود را طی خبر به مشخصات (شناسه خبر: 2930157شنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۴ – ۱۱:۲۲) دمیدن روح در کالبد شهر زنجان تیتر و درج نموده است.

 

آریان فرد اظهار داشت: رودخانه؛ رودخانه است.

 

 

گفتنی است اهالی حاشیه رودخانه چایلق و جمعی دیگر از شهروندان طی مرقومه ای مراتب تقدیر و تشکر خود را از اجرای طرح ساماندهی رودخانه چایلق و احداث پارک ساحلی ابراز داشته اند و خواستار ادامه اجرای طرح تا بهره برداری می باشند.

تصویر سند ارائه شده از سوی مردم:


 

 

 

تیتر خبر درج شده در خبرگزاری مهر؛ یاد شده در بالا:

 

 

 

گزارش خبری مهر؛

روح درکالبدنیمه‌جان«زنجان رود»دمیده می‌شود/بازگشت دوباره به زندگی

 

 

 

   شناسهٔ خبر: 2930157شنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۴ – ۱۱:۲۲

استانها > زنجان