ساعت:

9:46 ق.ظ

تاریخ:

1 مرداد 1403

شهرداری شیروان

روابط عمومی: تجلیل از همت شهرداری در حوزه برنامه و سیاست های حوزه جوانان

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان: توسعه پایدار و دست یابی به هدف جامعه سالم و بدون ناهنجاری‌های اجتماعی در گرو توسعه ورزش همگانی بویژه در حوزه جوانان است. یکی از رسالت های امور ورزشی شهرداری شیروان، ایجاد بستر مناسب برای مشارکت شهروندان و همکاران، به خصوص جوانان در مباحث ورزشی با محوریت برنامه های حوزه جوانان است.

 


 

عقیل آریان فرد”مسئول روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان” با خبر تجلیل از جعفر بورنگ”شهردار شیروان” به عنوان مدیر موفق به پاس همت وی در امر پیشبرد برنامه ها و سیاست های حوزه جوانان و نیز علی اصغر میرزازاده”مسئول امور ورزشی شهرداری شیروان” به عنوان نماینده شهرداری و رابط موفق جوانان به پاس همت وی در امر پیشبرد برنامه ها و سیاست های حوزه جوانان در جلسه مورخ هشتم خرداد 1395 ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان شیروان، گفت: برنامه های مشترک خاص از جمله بزرگداشت روز جوان، بزرگداشت روز دختران، مباحث فکری جوان‌ ایرانی منجمله برنامه های مشترک اداره فرهنگی اجتماعی شهرداری شیروان و امور ورزشی شهرداری شیروان است.