ساعت:

11:53 ب.ظ

تاریخ:

7 خرداد 1402

شهرداری شیروان

روابط عمومی: تصدی واحد عمران شهرداری به مسعود کاظم پور سپرده شد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان: ایجاد پیوند محکم بین اقدامات انجام شده در شهرداری و مردم یک ضرورت است و شهرداری‌ باید تلاش کنند نشاط و شادابی بیشتری را به جامعه تزریق کنند. احساس رضایت با تخصیص به موقع و استفاده صحیح از منابع حاصل می‌شود. دقت، سرعت و توجه به ارزش کار؛ نکاتی است که عامل موفقیت یا عدم موفقیت امور مدیریت شهری است.

 

 

 

مسئول روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان با اشاره به نگاه مردم محوری شهرداری و نگرش ایجاد پیوند محکم بین اقدامات انجام شده و مردم از تغییراتی مدیران داخلی این نهاد خبر داد و گفت: در راستای برنامه ریزی های اداری در مدیریت شهری، مسعود کاظم پور به عنوان مسئول واحد عمران شهرداری شیروان معرفی شد.

 

وی افزود: تا پیش از انتصاب مسعود کاظم پور در تصدی مسئولیت واحد عمران، این مسئولیت را ابوذر رجایی عهده دار بود.

 

گفتنی است در مراسم تودیع و معارفه مسئول واحد عمران، از زحمات بی دریغانه و تلاش های ارزنده ابوذر رجایی قدردانی شد و برای مسعود کاظم پور آرزوی توفیق گردید. در پایان مراسم نیز؛ رجایی و کاظم پور دیدگاه خود در همدلی برای خدمت و مردم را بیان نمودند.

 

 

مسئول روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان ادامه داد: ابوذر رجایی، تصدی دفتر فنی شهرداری شیروان را عهده دار شد.