ساعت:

7:18 ب.ظ

تاریخ:

2 اردیبهشت 1403

شهرداری شیروان

روابط عمومی: دلگرمی همکاران ورزشکار از حضور مسئول امور ورزشی شهرداری

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان: در پی دعوت از سه تن از پرسنل شهرداری شیروان به عنوان مربی در اردوی تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان جمهوری اسلامی ایران که در کمپ پتروشیمی خراسان شمالی، مسئول امور ورزشی شهرداری شیروان شب گذشته در جمع آنان حاضر شد.

 

 

 

عقیل آریان فرد”مسئول روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان”؛ ضمن اشاره به حضور علی اصغر میرزازاده”مسئول امور ورزشی شهرداری شیروان” در کمپ پتروشیمی(محل برگزاری تمرینات تیم کشتی استان برای آمادگی در تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان کشور)، گفت: جواد اسماعیل زاده، حسین جعفری و محسن محمّدزاده از همکاران شهرداری شیروان هستند که به اردوی تیم کشتی آزاد نوجوانان کشور که با حضور رسول خادم در کمپ پتروشیمی استان خراسان شمالی از دوم مهر94 تا سیزدهم مهر 94 برگزار می شود، دعوت شده اند.