ساعت:

9:29 ق.ظ

تاریخ:

25 تیر 1403

شهرداری شیروان

روابط عمومی: دومین خودپرداز بانکی در ورودی شهرداری شیروان

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان: در راستای تسهیل در امور بانکی و مالی مردم با شهرداری و هم تکریم ارباب رجوع به عنوان اولویت، دومین دستگاه خودپرداز بانکی با همکاری بانک مسکن در ورودی شهرداری شیروان نصب شد. اولین دستگاه خودپرداز در جنب شهرداری شیروان توسط بانک ملی شعبه شهرداری شیروان نصب شده است.

 

 

 

عقیل آریان فرد”مسئول روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان” بیان داشت: به منظور تسهیل در رتق و فتق امور مالی مردم با شهرداری به عنوان اولویت و هم دسترسی آحاد مردم به خدمات بانکی با همکاری بانک مسکن، یک دستگاه خودپرداز در ورودی شهرداری شیروان نصب شد.

 

 

آریان فرد از وجود یک دستگاه خودپرداز بانک ملی نیز در ضلع دیگر ورودی شهرداری شیروان از قبل نیز اشاره نمود.