ساعت:

5:41 ب.ظ

تاریخ:

28 تیر 1403

شهرداری شیروان

روابط عمومی: زنگ خطر ناامنی در شیروان هم به صدا درآمد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان: گام های مقامات عالی استان و شهر برای حفظ حقوق شهروندی، ناامن کردن وضعیت برای سارقین و معتادان، رفع خطر و مزاحمت از مردم شریف دارالمصلین شیروان در نقاط مختلف شهر برداشته شد.

 

 

 

عقیل آریان فرد”مسئول روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان” گفت: دستگاه قضایی، نماینده عالی دولت در استان و شهرستان، مرجع انتظامی و ارکان مدیریت شهری شیروان، همسو و همگام برای صیانتی دیگر از حقوق شهروندی به رفع خطر از ابنیه و اماکن غیرفنی فاقد استحکام بنا و دیوارهای شکسته و محل هایی که به اصطلاح پناهگاه معتادین و سارقین شده، اقدام می نمایند.

 


 

وی افزود: در راستای اعمال قوانین و جرم زدایی و پیشگیری از وقوع جرم با هدف رفع مزاحمت از مردم بخصوص مجاورین و عابرین و ساکنین محل های مخروبه اعم از خانه ها، انبارها، خانه باغ ها و … داخل شهر و حریم(حاشیه شهر) که علاوه بر غیرفنی بودن، خطرآفرین می باشد و پناهگاهی برای سارقین و معتادین پُرخطر می باشد، با لحاظ بند 14 ماده 55 قانون شهرداری ها، شهرداری با همکاری سایر مراجع مربوطه، اقدام به جمع آوری اینگونه بناها منجر به رفع خطر و رفع مزاحمت برای مردم می نماید.

 

 

 

گفتنی است: این طرح با هدف رفع مزاحمت از مردم و ساماندهی معتادین و ناامن کردن وضعیت برای سارقین و معتادین بوده و اشخاص معتاد در این طرح به کمپ های ترک اعتیاد و فرزندان احتمالی آنان در صورت فقدان سرپرست قانونی دیگر یا عدم دسترسی به سرپرست دیگر آنان، به بهزیستی منتقل و سارقین نیز تحویل مرجع انتظامی و قضایی می گردند.