ساعت:

3:32 ب.ظ

تاریخ:

11 اسفند 1402

شهرداری شیروان

روابط عمومی: عباس کاظمی؛ مسند شورایی خود را به فاطمه قربانیان داد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان: در پی انتخاب عباس کاظمی” عضو شورای اسلامی شهر شیروان” به عنوان شهردار قوچان و با صدور حکم انتصاب وی، عباس کاظمی با استعفاء از سمت شورایی خود، صندلی خدمتگزاری در پارلمان محل شیروان را به فاطمه قربانیان داد.

 


 

عقیل آریان فرد”مسئول روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان” گفت: چون برابر قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی؛ شهردار نمی تواند همزمان عضو شورای اسلامی شهر باشد، عباس کاظمی پس از صدور حکم اش به سمت شهردار قوچان از ادامه عضویت در شورای اسلامی شهر شیروان استعفاء داد و صندلی خدمتگزاری پارلمان محلی شیروان را به فاطمه قربانیان سپرد.

 

گفتنی است؛ پیش از این؛ خلیل چاره ساز با تقدیم استعفاء، صندلی خود را به محمّد محمّدزاده قانعی”عضو علی البدل اول” داد و اکنون با استعفای عباس کاظمی، فاطمه قربانیان”عضو علی البدل دوم” به جمع اعضای شورای اسلامی شهر شیروان وارد و دیگر بار پا به عرصه خدمتگزاری مردم دارالمصلین در جایگاه شورا می گذارد.

 

دوره چهارم شورای اسلامی شهر شیروان در بدو شروع:

 

عباس كاظمی 11 هزار و 637 رای
سعید ساعدی 11 هزار و 238 رای
اسماعیل حسین پور 8 هزار و 36 رای
خلیل چاره ساز 6 هزار و 909 رای
هما كلالیان مقدم 6 هزار و 211 رای
شاهرخ شاهرخی 5 هزار و 998 رای
عباس فیاض پسندیده 5 هزار و 11 رای
احمد عاقل 4 هزار و 782 رای
عباسعلی ارونقی 4 هزار و 705 رای

 

دوره چهارم شورای اسلامی شهر شیروان در ادامه راه خدمت:


سعید ساعدی 11 هزار و 238 رای
اسماعیل حسین پور 8 هزار و 36 رای
هما كلالیان مقدم 6 هزار و 211 رای
شاهرخ شاهرخی 5 هزار و 998 رای
عباس فیاض پسندیده 5 هزار و 11 رای
احمد عاقل 4 هزار و 782 رای
عباسعلی ارونقی 4 هزار و 705 رای

محمد محمدزاده قانعی با 4 هزار و 339 رای

فاطمه قربانیان با 4 هزار و 163 رای