ساعت:

14:45

تاریخ:

10 آذر 1401

شهرداری شیروان

روابط عمومی: مردم و مسئولان شیروان در مراسم یادبود فرزندی از دارالمصلین

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان: مجلس ترحیم و بزرگداشت مرحوم «عبدالرحیم رحمانی فضلی» برادر عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، با حضور مسئولان ارشد کشوری و لشگری و شیروانی های مقیم تهران نیز مردم و مسئولان استان خراسان شمالی و شیروان در مسجد نور تهران برگزار شد.

 

 

عقیل آریان فرد”مسئول روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان” از حضور مردم و مسئولان دارالمصلین در مراسم یادبود فرزند شیروان”مرحوم عبدالرحیم رحمانی فضلی” که در مسجد نور تهران برگزار شده بود، به روایت تصویر خبر داد: