ساعت:

9:47 ب.ظ

تاریخ:

27 تیر 1403

شهرداری شیروان

روابط عمومی: همکاری نیروی انتظامی و مدیریت شهری با هدف ایجاد نظم و امنیت

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان: نشست مشترک فرماندهی انتظامی شیروان و شهردار شیروان برای تسریع در پیشبرد برنامه‌های مشترک تعاملی و وظیفه ای دو مرجع با محوریت امور پیشگیرانه و برخورد با جرائم و تخلفات در امور وظیفه ای شهرداری با موضوع مواد 55 و 100 قانون شهرداری ها؛ به تصریح ایجاد نظم و امنیت گردید.

 

 

 

مسئول روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان با اشاره به نشست مشترک فرمانده نیروی انتظامی شیروان و هیئت همراه با شهردار شیروان در صبح روز یک شنبه هشتم آذر 94 در دفتر شهردار، به نقل از جعفر بورنگ گفت: توسعه جوامع انسانی جز با ایجاد امنیت و آرامش میسر نمی‌شود، لزوم حضور نیروی انتظامی؛ ایجاد کننده نظم و امنیت بوده و در برخورد با برهم زنندگان نظم اجتماعی مؤثر بوده و می باشد. ریشه و پایه ایجاد، بسط و گسترش توسعه شهری؛ امنیت، نظم و قانون مداری است و اگر امنیت اجتماعی نباشد، هیچ برنامه و هدفی زمینه توسعه پیدا نخواهد کرد، کمااینکه؛ شهرداری ها نیز در انجام وظایف قانونی خود، موضوع قانون شهرداری ها با محوریت مواد 55 و 100، نیاز به حضور مأمورین نیروی انتظامی داشته و دارد.

 

 

جعفر بورنگ”شهردار شیروان” در این جلسه از حسن تدبیر و نظر فرماندهی انتظامی شیروان و پرسنل تحت امر این فرماندهی در تعامل با شهرداری قدردانی نمود.

 

 

سرهنگ وحیدی”فرماندهی انتظامی شیروان” نیز در این جلسه؛ ضمن تشکر از تشکیل این نشست، به برخی از مسائل شهر در حوزه مسائل انتظامی و ترافیکی اشاره و از همکاری و همیاری خوب مدیریت شهری در راه فرآیند دسترسی به ایجاد نظم خبر داد و در ادامه از آمادگی نیروی انتظامی برای استمرار و ارتقاء ضرائب ایجاد نظم و امنیت بهتر برای شهروندان هم سخن گفت.

 


 

گفتنی است: در پایان مراسم؛ فرماندهی انتظامی شیروان طی تقدیم لوح به شهردار شیروان، از عملکرد و تعامل مؤثر جعفر بورنگ با نیروی انتظامی قدردانی نمود.