ساعت:

6:17 ب.ظ

تاریخ:

26 فروردین 1403

شهرداری شیروان

روابط عمومی: پیشگیری از وقوع جرم؛ اولویت اول//معتادان ناامنی را لمس کردند.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان: مجری قانون در اجرای قانون با هیچ کس تعارف ندارد. قرار نیست هر روز جلسه تشکیل شود، مصوبات نوشته شود، ولی هیچ کاری انجام نشود. مردم باید در محل سکونت خود؛ امنیت و آرامش داشته باشند. اعمال بند 14 ماده 55 قانون شهرداری ها استمرار دارد.

 

 

مسئول روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان با اشاره به تکالیف و وظایف قانونی شهرداری ها در بند 14 ماده 55 و بند 20 ماده 55 و نیز ماده 110 همگی در قانون شهرداری ها، از تخریب بناهای مخروبه و خطرآفرین(غیرفنی و فاقد استحکام بنا) در معابر و مناطق مسکونی خبر داد.

 

 

گفتنی است بعد از به صدا درآوردن زنگ خطر ناامنی برای معتادان و بزهکاران مشابه در تیرماه امسال، موضوع خبر درج شده در تاریخ بیست و پنجم تیر 94 در همین پرتال، امروز(چهاردهم مهر 1394) هم پنج بنای غیرفنی واقع در معابر که محل تجمع معتادان شده بود و یا از لحاظ ضوابط شهرسازی؛ فاقد استحکام بنا تلقی و برای مجاورین و عابرین خطرآفرین بود، در اعمال بند 14 ماده 55 قانون شهرداری ها تخریب شد.

 

 

روایت تصویر: