ساعت:

7:14 ب.ظ

تاریخ:

26 فروردین 1403

شهرداری شیروان

روان سازی ترافیکی معابر با ایجاد خیابان

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان :روان سازی ترافیکی معابر با ادای تکلیف شهرداری در بند یک ذیل ماده 55 قانون شهرداریها و صیانت از حقوق مردم ،ایجاد خیابان و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه در دستور کار قرار دارد.

 


بورنگ-شهردار شیروان گفت:طی بازدیدهای میدانی که توسط اینجانب و اعضای شورای شهر صورت می پذیرد و باعنایت به گزارش های واصله مسئولین واحدهای ذیربط شهرداری و تقاضای شهروندان ،ایجاد خیابان،کوچه،میدان ،باغ عمومی و توسعه معابر در حدود قوانین موضوع ،تکلیف مصرحه شهرداری در بند یک ماده 55 قانون شهرداریها در دستور کار قراردارد.


 

شهردار شیروان افزود:با نگاه ویژه شورای اسلامی شهر شیروان در توسعه روز افزون شهر و برنامه ریزی های انجام شده در شهرداری با محوریت روان سازی ترافیکی معابر و دسترسی آسان مردم محلات به اماکن عرضه کالا و خدمات،توسعه معابر شهری با رعایت اصول شهرسازی ،فنی و ترافیکی مدنظر است و در نظر است تا بزودی معبری جدید در محدوده خیابان ساحلی و پل اصلی شهر(پل کشاورزان)

ان شاالله بازگشائی شود.