ساعت:

9:11 ق.ظ

تاریخ:

1 مرداد 1403

شهرداری شیروان

روزانه بیش از 50 نفر از زنان شیروانی در پارک بانوان به فعالیت های ورزشی می پردازند.

روزانه بیش از 50 نفر از زنان شیروانی در پارک بانوان به فعالیت های ورزشی می پردازند.

به گفته مسئولین پارک بانوان شیروان بمنظور ترغیب و تشویق زنان شیروانی با هدف نشاط و شادابی ، روزانه بطور میانگین بیش از پنجاه نفر از زنان شیروانی در رشته های مختلف ورزشی در این مکان آرام به فعالیت می پردازند