ساعت:

10:15 ب.ظ

تاریخ:

1 مرداد 1403

شهرداری شیروان

روزی که تاسیساتی ها گل کاشتند

اگر چه گل کاری در سطح شهر مسئولیت واحد فضای سبز است ، اما روز گذشته استثنائا واحد تاسیسات شهرداری شیروان هم گل کاشت اما وفق این مثل که خال این سیاه و خال آن سیاه و اما این کجا و آن کجا ، گل های واحد تاسیسات
همچین بگی و نگی تفاوت هایی هم داشت

باری واحد مورد اشاره روز گذشته در پارک های شهید فهمیده و یاس هر چه لامپ سوخته بود را عوض کردند و بعد در خیابان پاسداران و دور میدان فلسطین اقدام به خط کشی کردند و پس از آن برای روز دوم پیرامون رینگ بوکس را رنگ آمیزی کردند و گل آخری که کاشتند ، در زمین بسکتبال بود ، که با رنگ های شاد حسابی از خجالتشون در آمدند ،تازه در خبر جداگانه ای یکی دیگر از گلکاری های این واحد را نشان دادیم…جمع آوری نخاله هایی که داد شهروندان را درآورده بود.