ساعت:

04:39

تاریخ:

8 مهر 1401

شهرداری شیروان

رژه خودرویی کارکنان شهرداری شیروان در 22 بهمن (2)

رژه خودرویی کارکنان شهرداری شیروان در 22 بهمن 

به گزارش واحد رسانه روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان به مناسبت 22 بهمن ، روز گذشته رژه خودرویی کارکنان شهرداری شیروان در سطح خیابان های این شهر برگزار شد.