ساعت:

8:03 ب.ظ

تاریخ:

28 تیر 1403

شهرداری شیروان

رژه خودرویی کارکنان شهرداری شیروان در 22 بهمن (2)

رژه خودرویی کارکنان شهرداری شیروان در 22 بهمن 

به گزارش واحد رسانه روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان به مناسبت 22 بهمن ، روز گذشته رژه خودرویی کارکنان شهرداری شیروان در سطح خیابان های این شهر برگزار شد.