ساعت:

8:31 ق.ظ

تاریخ:

1 مرداد 1403

شهرداری شیروان

رییس شورا: بدیهی بودن لزوم برنامه ریزی آموزشی برای کارکنان هر سازمان

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان: برنامه‌ریزی آموزشی برای هر سازمان، همچون تنفس برای موجود زنده اهمیت دارد. زیرا چنان چه کارها در سازمان‌ها بر اساس برنامه‌ریزی صورت نگیرد، مدیران وکارکنان دائماً با مسائل و مشکلات دست به گریبان خواهند بود و بیشتر توان خود را به جای آن که صرف تحقق اهداف سازمان کنند، در رفع دشواری های روزمره هدر خواهند داد.

 


 

هما کلالیان مقدم”رییس شورای اسلامی شهر شیروان” در اولین جلسه کارگاه آموزشی روان شناسی کار که ویژه پرسنل شهرداری شیروان در تاریخ های بیست و ششم و بیست و هفتم اردیبهشت 95 در تالار فردوسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان برگزار شد، در اهمیت آموزش گفت: برنامه‌ریزی، فرایند آگاهانه و سیستماتیک تصمیم گیری برای تحقق اهداف یک سازمان است.

 

رییس شورای اسلامی شهر شیروان افزود: هر سازمان برای پیشرفت و توفیق در عرصه رقابت‌های بازرگانی و صنعتی نیازمند برنامه‌ریزی است. لزوم برنامه ریزی آموزشی برای کارکنان هر سازمان تا بدان حد بدیهی است که ضرورتی برای توجیه آن وجود ندارد.

 

کلالیان مقدم با عرض تقدیر از دست اندرکاران عرصه آموزش کارکنان شهرداری شیروان، از همکاری ارزنده دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان و نیز دکتر علیرضا یوسفی مدرس دوره هم قدردانی نمود و نگاه شهرداران لوجلی، زیارت، قوشخانه و قوچان را در معرفی پرسنل خود برای بهره مندی پرسنل تحت امر خود از علوم مختلف با معرفی آنان برای شرکت در دوره های آموزشی ارج نهاد و حضور شرکت کننده گان در کارگاه مزبور را حاصل اندیشه و انگیزش آنان در اعتلای و ارتقاء بهره وری سازمان دانست.