ساعت:

10:29 ب.ظ

تاریخ:

1 مرداد 1403

شهرداری شیروان

رییس شورا: دغدغه مسئولان برای بررسی دغدغه اشخاص در بحث رودخانه چایلق

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان: در پی نظرات واصله مردمی و نیز برخی از اعضای شورای اسلامی شهر در موضوع لزوم بررسی بیشتر طرح احداث پارک ساحلی بر روی بستر رودخانه چایلق، این دغدغه اشخاص بار دیگر به دغدغه مسئولان تبدیل شد و جلسه ای در شورای اسلامی شهر شیروان، تشکیل گردید.

 

 

 

محمّد محمّدزاده قانعی”رییس شورای اسلامی شهر شیروان” که به نمایندگی از پارلمان محلی دارالمصلین، دعوت کننده مسئولان صدیق و دلسوز دولت و مردم از مرکز استان و شهرستان و شهر برای تشکیل بررسی نظرات به حق اشخاص طی نامه شماره 824 ش مورخ سی و یکم مردادماه 94 شورای اسلامی شهر شیروان بود، ضمن بیان اینکه؛ طرح ساماندهی رودخانه چایلق و احداث پارک ساحلی بر روی بستر این رودخانه؛ توسط مشاور ذیصلاح منتخب مطالعه و توسط دفتر کل فنی استانداری خراسان شمالی و شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی تأیید شده و مصوبات فرمانداری شهرستان شیروان و هم شورای اسلامی شهر شیروان را دارد؛ گفت: در پی دعوت شورای اسلامی شهر شیروان؛ مدعوین جلسه ساعت 19 مورخ سوم شهریور 94 برای بررسی نظرات واصله راجع به طرح ساماندهی رودخانه چایلق و احداث پارک ساحلی بر روی بستر این رودخانه؛ همگی میزبانی پارلمان محلی را لبیک گفتند.

 

 

 

محمّدزاده قانعی ادامه داد: در این جلسه که با حضور مراجع صالح در مصوب شدن طرح ساماندهی رودخانه چایلق و احداث پارک ساحلی بر روی بستر این رودخانه بود، بار دیگر؛ مشاور طرح از طرح ابرازی و مطالعاتی خود دفاع و تمامی مباحثی را که از دغدغه های اشخاص تلقی می شد را توضیح و اقناع صورت پذیرفت.

 

 

 

گفتنی است: سایر مراجع صالح اعم از فرمانداری شهرستان شیروان، دفتر کل فنی استانداری خراسان شمالی و شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی نیز در این جلسه، با استماع نظرات واصله اشخاص، بار دیگر؛ بر این امر صحه گذاشتند که در طرح ساماندهی رودخانه چایلق و احداث پارک ساحلی بر روی بستر این رودخانه که در هیئت تخصصی دفتر کل فنی استانداری و هم کمیسیون تخصصی شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی بررسی فنی در جمیع ابعاد توسط کارشناسان مربوطه صالح شده، هیچ نگرانی وجود ندارد.

 

 

مراجع صالح شرکت کننده در جلسه سوم شهریور 94 در شورای اسلامی شهر بیان نمودند: رودخانه بعد از اجرای طرح؛ به میزان 166 مترمکعب در ثانیه توان گذر آب داشته و حوزه های باغات، سد بارزو و زیر سد بارزو و نیز سیلاب های با دوره بالای 50 سال شیروان و نیز شهرهای مشابه همچون بجنورد و اسفراین بررسی شده است.

 

 

رییس شورای اسلامی شهر شیروان این مطلب را اعلام نمود که: اشخاص اطمینان داشته باشند که بر همه طرح و پروژه های عمرانی و عام المنفعه منجمله طرح ساماندهی رودخانه چایلق و احداث پارک ساحلی بر روی بستر این رودخانه ناظرین صالح اعم از دفتر کل فنی استانداری خراسان شمالی و شورای اسلامی شهر و فرمانداری شهرستان و به صورت اخص در طرح ساماندهی رودخانه چایلق و احداث پارک ساحلی بر روی بستر این رودخانه، شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی، نظارت کامل و دوره ای دارند و هیچ دغدغه ای در طرح ساماندهی رودخانه چایلق و احداث پارک ساحلی بر روی بستر این رودخانه وجود ندارد.