ساعت:

8:38 ب.ظ

تاریخ:

27 تیر 1403

شهرداری شیروان

رییس کمیته آموزش: نیروی انسانی آگاه، عامل توسعه و پیشبرد صحیح اهداف سازمانی

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان: از فنون و علوم  جدید، علم و معرفت که مساله نیروی انسانی و دیگر جنبه‌های مربوط به دنیای کار را در کانون توجه خود دارد، روانشناسی کار است. این شاخه از دانش، مطالعه علمی رابطه میان انسان و دنیای کار را وجه همت خود قرار داده است. شاخه روان شناسی کار یکی از شاخه‌های کاربردی و فعال رشته مهم روانشناسی است. لزوم  استفاده از خدمات مشاوره روانشناسی کار  الزامی به نظر می رسد.

 

 

 

جعفر بورنگ”شهردار شیروان و رییس کمیته آموزش و توانمندسازی کارکنان شهرداری شیروان” در راستای تلاش های کمیته آموزش در برگزاری دوره های آموزشی برای پرسنل، ضمن تقدیر از اعضای فعال این کمیته در عرصه آموزش، گفت: نیروی انسانی آگاه، عامل توسعه و پیشبرد صحیح اهداف سازمانی است.

 

 

بورنگرییس کمیته آموزش و توانمندسازی کارکنان شهرداری شیروان افزود: از آنجا که شاخه روانشناسی کار یکی از شاخه‌های کاربردی و فعال رشته مهم روانشناسی می باشد، بنابراین؛ پر واضح است  که  بدون این گونه آگاهی به علوم مختلف در عرصه خدمت و تولید، منجمله علم روان شناسی کار، خدمت یا تولید با کیفیت در دنیای پر رقابت فعلی با مشکل روبرو خواهد شد. خدمات مشاوره‌ای با حل و فصل مشکلات کارکنان در ابعاد مختلف می‌تواند تخصص، انرژی و توان کارکنان را در اختیار اهداف و مأموریت سازمان قرار دهد.