ساعت:

8:57 ق.ظ

تاریخ:

30 تیر 1403

شهرداری شیروان

ساخت آب نمای کوهستان پارک شیرکوه شیروان در دستور کار قرار گرفت

مسئول واحد عمران شهرداری شیروان در گفتگو با واحد خبر روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان از ساخت آب نما در پارک شیرکوه خبر داد.

وی افزود : به همت شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان ، ساخت پروژه آب نمای شیرکوه با اعتباری بالغ بر هفت میلیارد ریال آغاز شد.