ساعت:

07:39

تاریخ:

19 بهمن 1401

شهرداری شیروان

سرپرست سازمان حمل و نقل شهرداری شیروان، از تجهیز ناوگان حمل مسافر خطوط واحد درون شهری به سیستم GPS خبر داد

رضا جهانگیری سرپرست سازمان حمل و نقل در گفتگو با واحد خبر روابط عمومی شهرداری شیروان، از تجهیز ناوگان حمل مسافر خطوط واحد درون شهری به سیستم GPS خبر داد.

🔸 وی ادامه داد : هدف از تجهیز این سیستم، کنترل تردد دستگاه های ناوگان حمل و نقل بصورت آنلاین، کنترل زمان حرکت و توقف اتوبوس ها ، تهیه گزارش مصرف سوخت دستگاه ها در جهت کاهش مصرف بیان کرد.

🗓 ۰۲ دی ماه ۱۴۰۱