ساعت:

5:02 ب.ظ

تاریخ:

18 آذر 1402

شهرداری شیروان

سرپرست ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرداری شیروان منصوب شد

طی حکمی از سوی مهندس احمدی شهردار شیروان، غلامرضا مینا از نیروهای فعال فرهنگی اجتماعی مذهبی و رسانه شهرستان شیروان و کارمند شهرداری شیروان، به عنوان اولین سرپرست ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرداری شیروان منصوب شد.