ساعت:

7:46 ب.ظ

تاریخ:

29 تیر 1403

شهرداری شیروان

سرپرست ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرداری شیروان منصوب شد

طی حکمی از سوی مهندس احمدی شهردار شیروان، غلامرضا مینا از نیروهای فعال فرهنگی اجتماعی مذهبی و رسانه شهرستان شیروان و کارمند شهرداری شیروان، به عنوان اولین سرپرست ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرداری شیروان منصوب شد.