ساعت:

8:46 ق.ظ

تاریخ:

30 تیر 1403

شهرداری شیروان

سومین جلسه هماهنگی جشنواره استانی فطیر مسکه در شیروان با حضور اعضای اتحادیه نانواییان و فطیر پزان شیروان

گفتنی است ، این جشنواره با اهدافی همچون ایجاد شور و نشاط در بین مردم شهرستان ، حمایت از تولیدات بومی و محلی ، اشتغال زایی ، ماندگاری مسافران و بصورت ویژه معرفی و برند سازی فطیر منطقه در اواسط خرداد ماه ( این ماه) در کوهستان پارک شیرکوه برگزار می گردد

04 خرداد ماه 1401