ساعت:

01:00

تاریخ:

26 مهر 1400

شهرداری شیروان

سکاندار مدیریت شهری شیروان؛ نمود روحیه بسیجی در پرسنل واحد عمران شهرداری

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان؛ جعفر بورنگ”سکاندار مدیریت شهری شیروان” از نمود روحیه بسیجی در پرسنل شهرداری شیروان، خاصه نیروهای ستادی در واحدهای عمران و خدمات شهری خبر داد و حرکت های عمرانی و خدماتی شهرداری را برای رضایت مردم در موازات رسالت فرهنگی آن یادآور شد.

 

 

 

عقیل آریان فرد”مسئول روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان” به حرکت بسیجی نیروهای واحد عمران این نهاد عمومی عام المنفعه در مسیر توسعه و آبادانی شهر و توزیع متوازن اقدامات در نقاط مختلف شهر به روایت عکس خبر داد: