ساعت:

10:21 ق.ظ

تاریخ:

1 مرداد 1403

شهرداری شیروان

سیستم یکپارچه سازی شهرسازی 《سرا ۸ 》شهرداری شیروان در آینده ای نزدیک راه اندازی می شود.

سیسیتم یکپارچه سازی شهرسازی 《سرا ۸ 》شهرداری شیروان در آینده ای نزدیک راه اندازی می شود.

به گزارش واحد رسانه شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان ، دکتر زهرا قلی زاده عضو و رئیس کمیسیون شهرسازی  شورای اسلامی شهر شیروان در گفتگو با خبرنگار ما ،  از راه اندازی سامانه یکپارچه سازی سرا ۸ در شهرداری شیروان خبر داد.

وی افزود : سامانه یکپارچه سازی شهرسازی سرا ۸ ، بنا بر نیاز های سطوح سیاست گذاری ، مدیریت و اجرا طراحی و پیاده سازی شده است.

این عضو شورای شهر ، اهداف این سامانه را  ، خودکار سازی بخش عمده فرایندهای صدور پروانه ، پایان کار و پاسخگویی به استعلامات در شهرداری ها عنوان کرد.

وی ادامه داد : یکپارچگی سرا  ۸ با نوسازی ،  اصناف ، درآمد ، مهندسین ناظر ،  املاک ، آرشیو الکترونیک ، پرداخت الکترونیک ، …. دستاوردهایی همچون ادغام واحدها ، افزایش شفافیت ،  دقت سرعت در پاسخگویی ، عدم وابستگی به پرسنل و چابک سازی شهرداری را به دنبال دارد

بهره گیری این سامانه از فناوری زیرساخت داده های مکانی، منجر به ایجاد تحول اساسی در ارائه خدمات به شهروندان می شود

سرا ۸ ،  اکنون دارای ۵۳ زیر سیستم از تشکیل پرونده ، تا صدور پروانه و گواهی و ارائه خدمات بهتر به شهروندان در راستای درخواست و پیگیری متقاضیان است

بر این اساس ، دوره های ویژه آموزشی ، برای کارشناسان و مسئولین واحدهای مذکور در محل دفتر شورای اسلامی شهر شیروان در حال برگذاری است .

عضو شورای اسلامی شهر شیروان اضافه کرد : اولین فاز سیستم یکپارچه سازی شهرسازی شهرداری ، در حال اجرا که پس از تکمیل دو فاز دیگر شامل پویا سازی و خدمات رسانی شهروندان بر اساس تفاهم نامه منعقده با شرکت مربوطه تا پایان تیرماه ، به بهره برداری کامل خواهد رسید و شهروندان از خدمات آن بهره مند خواهند شد.