ساعت:

7:23 ب.ظ

تاریخ:

26 فروردین 1403

شهرداری شیروان

شارعی : چهارشنبه سوری شیروان بدون خسارت سپری شد

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهر داری شیروان : جشن چهار شنبه سوری پایان سال 93 بدون خسارت به پایان رسید.


شارعی رئیس سازمان آتش نشانی شهرداری شیروان گفت :به شکر خدا مردم شیروان چهار شنبه پایان سال آرامی را پشت سر گذاشتند وی ادامه داد در چهار شنبه پایان سال امسال 64 بار تلفن این سازمان به صدا درآمد که مامورین خدوم این سازمان به سرعت در محل حاثه حاضر و به اطفاء حریق پرداختند شارعی افزود این تعداد حادثه نسبت به سال گذشته 30درصد کاهش داشته است و خوشبختانه جشن چهار شنبه سوری امسال در شیروان بدون خسارت جانی و مالی برگزار شد وی در پایان از تمامی متولیان امر به ویژه متولیان فرهنگی که با تلاش جهادی خویش باعث شدند این جشن با شادی به پایان برسد و کام مردم شیروان شیرین باقی بماند تقدیر کرد .