ساعت:

8:06 ق.ظ

تاریخ:

30 تیر 1403

شهرداری شیروان

شب و شهردار شب

شام گاه گذشته شهر و شهرداری شیروان « شهردار شب » دیگری را تجربه کردند و شهروندان می توانستند فارغ از همه آن دغدغه هایی باشند که می توانست در رابطه احتمالی آنها و شهرداری در غیاب تصمیم گیرنده نهایی ایجاد شود

اما شهرداری و مهندس شارعی « شهردار شب » با یک اتفاق ارزشمند هم همراه بودند و آن هم حضور موثر و دلگرم کننده جواد اسماعیل زاده نایب رییس شورای اسلامی شهر شیروان بود ، در شهرداری و همراه شدن ایشان با شهردار شب تا پاسی از شب

مهندس شارعی نیز فرصت را قدر دانست و همراه با نایب رییس پارلمان شهری از چند مکان بازدید کرد ، که مانند همیشه یکی از آنها آتش نشانی بود ، چرا که مردم با این امید سر بر شانه های شب می گذارند که چشمان بیدار ماموران آتش نشانی هم در کنار برخی دیگر از سازمان ها و دستگاه ها ایمنی آنها را پاس می دارند و در صورت هر اتفاقی به سرعت در محل حضور می یابند ، پس آماده بودن مستمر در ذات این سازمان است و ماموران آن و بازدیدکنندگان نیز جهت اطمینان یافتن از این آمادگی هر شب از ایستگاه های این سازمان سرکشی می کنند

نایب رییس شورای اسلامی شهر و شهردار شب ، علاوه بر آن از گرمخانه شهرداری هم دیدار کردند و مدتی را در آنجا گذراندند و آنگاه سری هم به انبار مرکزی شهرداری زدند تا آنکه ساعت چهار صبح زمان حضور « شهردار شب » برای حفظ تداوم تصمیم گیری در دستگاهی که بزرگترین خدمت رسانی به شهروندان و عمران شهر را بر عهده دارد لحظه ای هم با وقفه مواجه نباشد