ساعت:

7:40 ب.ظ

تاریخ:

29 تیر 1403

شهرداری شیروان

شرکت مدیران شهری در همایش روز شورا ها

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان : اعضای شورای اسلامی شهر و سکاندار مدیریت شهر در همایش بزرگ روز شورا ها شرکت کردنند.

 

محمد محمد زاده قانعی در حاشیه این مراسم گفت :مشورت، یکی از مسائل مهمی است که خداوند در قرآن کریم، بارها ضرورت و نیازمندی به آن را با شیوه‌های گوناگون و واژه‌های مختلف بیان و عمل به آن را سفارش کرده است محمد زاده قانعی ادامه داددهدف قرآن از تأکید بر مشورت این است که اساس شورا و مشورت در شریعت اسلام، همواره پابرجا و جاویدان بماند؛ زیرا مشورت، موجب تبادل نظر، یک‌پارچگی افکار، روشن شدن امور و اطمینان خاطر در برطرف ساختن خطا می‌گرددو ی با تاکید برا ینکه مشورت در برخی موضوع های قابل طرح در این مقوله جای دارد ودر غیر این مقوله جایگاهی برایش نیست از همه دستندرکاران برگزاری این همایش تشکر کرد.

 

بورنگ شهردار شیروان نیز که در این مراسم حضور داشت گفت : وقتی افراد در امور جمعی که به آنها و سرنوشتشان مربوط است، شرکت کنند و در تدوین و اجرای امور، تحقق اهداف و نظارت بر اجرای آنها سهیم باشند، در مورد موفقیت آنها و دست‌یابی به نتایج قابل قبول، احساس مسئولیت می‌کنند. احساس مسئولیت در افراد، پشتوانه بزرگی برای تحقق اهداف و موفقیت برنامه‌هاست، چنان که امام علی علیه‌السلام می‌فرماید: «هیچ پشتوانه‌ای مثل مشورت نیست بورنگ در ادامه افزود البته اسلام عزیز اجازه مشورت با هرکسی را به مسلمانان نداده و حکومت اسلامی نیز برای تحقق این هدف به برگزاری انتخابات مبادرت می نماید.