ساعت:

7:47 ب.ظ

تاریخ:

26 فروردین 1403

شهرداری شیروان

شرکت پرسنل آتش نشانی در مانور طرح زمستانه شهر شیروان

شرکت پرسنل آتش نشانی در مانور طرح زمستانه شهر شیروان

 

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان

صبح امروز پرسنل آتش نشانی شیروان با تمام توان و مجهز به وسایل نقلیه و امکانات خودرویی در مانور طرح زمستانه شهرستان شیروان در کنار سایر دستگاهای خدماتی حضور فعال داشتند.