ساعت:

7:54 ق.ظ

تاریخ:

25 تیر 1403

شهرداری شیروان

شش طرح عمرانی توسط معاون عمرانی استاندار کلنگ زنی شد

شش طرح عمرانی توسط معاون عمرانی استاندار کلنگ زنی شد

طی مراسمی با حضورمهندس هوایی معاون عمرانی استانداری خراسان شمالی ، مسئولین شهرستان ، اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار ، شش طرح عمرانی شهرداری شیروان از جمله احداث پل یک کلام کلنگ زنی گردید .