ساعت:

7:12 ب.ظ

تاریخ:

28 تیر 1403

شهرداری شیروان

#شماهم-بدانید

برخی فکر می کنند ماموریت سازمان آتش نشانی فقط خاموش کردن آتش است حال آنکه در کنار این ماموریت ، ده ها وظیفه سازمانی دیگر هم بر عهده ماموران پر تلاش و خدوم این سازمان می باشد ، نمونه اش را در همین چهار تصویر پیش رو میتوان دید نجات سگ گرفتار شده در استخر و رها ساختن آن از سوی ماموران زحمتکش شیفت یک ایستگاه دوم سازمان آتش نشانی شهرداری شیروان ، حافظان شهر و شهروندان در برابر هر حادثه ای