ساعت:

7:02 ق.ظ

تاریخ:

30 تیر 1403

شهرداری شیروان

شهردارشیروان : در صورت تامین اعتبار عمر اتوبوس های ناوگان 5 سال افزایش میابد

شهردارشیروان : در صورت تامین اعتبار عمر اتوبوس های ناوگان 5 سال افزایش میابد

 


 

 

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان

شاهرخ شاهرخی شهردار شیروان در بازدید از پروژه های در دست اقدام شهرداری شیروان و نشست مدیر کل حمل و نقل و ترافیک وزارت کشور در فرمانداری گفت نیاز مند تامین اعتبار برای تعمیر ناوگان اتوبوس رانی هستیم و در صورت سرویس این نامگان حدود 5 سال به عمر اتوبوس های شهری اضافه خواهد شد .

 


نایب رئیس شورای اسلامی شهر شیروان گفت به دلیل نبود اعتبار با این که در بسیاری از پروژه ها زیبا سازی و کار های عمرانی از مشاوران عالی کمک گرفته ایم و طرح های آماده داریم ولیکن به دلیل تامین نشدن اعتبار به لحاظ فیزیکی پیشرفت مناسبی نداشتیم.

عاقل افزود درباره ورودی های شرقی و غربی شیروان با این که چندین بار طرح باز بینی و حتی در راستای کاهش اعتبار خلاصه شده اما به دلیل تامین نشدن اعتبار کار پیش نرفته است.