ساعت:

7:54 ق.ظ

تاریخ:

30 تیر 1403

شهرداری شیروان

شهرداری شیروان با دست پر به استقبال نوروز می رود

بخشی از عملکرد شهرداری شیروان از دید دوربین :