ساعت:

21:13

تاریخ:

8 تیر 1401

شهرداری شیروان

شهرداری شیروان برگزار می کند/ قاسمهای شیروان

به اطلاع عموم مردم شهید پرور شیروان می رساند ، به ۱۰ نفر از کسانیکه بعد از شهادت آن سردار عزیز، نام فرزند خود را ،مزین با نام 《قاسم》نموده اند، به قید قرعه جوایز نفیسی اهدا می گردد.

🔹 تا ۱۶ دی ماه فرصت دارید،تصویر صفحه اول شناسنامه یا کارت ملی فرزند را به شماره ۰۹۹۱۵۸۹۳۱۶۲ واتساب نمایید