ساعت:

5:36 ق.ظ

تاریخ:

8 خرداد 1403

شهرداری شیروان

شهرداری شیروان در راستای طرح استقبال از بهار ۱۴۰۱ ، مسابقه عکاسی از المان های نوروزی را برگزار می کند.