ساعت:

7:11 ب.ظ

تاریخ:

26 فروردین 1403

شهرداری شیروان

شهرداری شیروان کارنامه قبولی دریافت کرد

شهرداری شیروان کارنامه قبولی دریافت کرد

به گزارش واحد رسانه روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان ، اکبر آرام در نشست هم اندیشی با رییس و نایب رییس شورای اسلامی افزود : مجموعه شهرداری شیروان کارنامه قبولی را دریافت کردند.

رئیس اداره بهزیستی شهرداری شیروان  ادامه داد ، این قدر دانی بخاطر فعالیت های شهرداری در زمینه معابر سازی معلولین در مناطق مختلف شهری خواهد بود.

آرام همچنین خواستار بستر سازی و ایجاد محیط هایی در پارک های سطح شهر برای جامعه معلولین گردید.